PO 7:30-15:00, ÚT 7:30-17:00, ST 7:30-16:00, ČT 7:00-11:30, PÁ 7:30-15:30

Mgr. Michaela Němečková

Mgr. Michaela Němečková

Specializace

2. 6. 2005 Vykonána státní závěrečná zkouška v oboru fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury a sportu Univerzity Palackého v Olomouci

22. 3. 2006 Ministerstvo zdravotnictví vydalo osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie

Odborná praxe

08/2005 – 04/2012 Zaměstnanec Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK) na Rehabilitační klinice (RHB).
V letech 2005 až 2009 jako fyzioterapeutka na lůžkové části kliniky a od září 2009 v pozici vedoucího fyzioterapeuta ambulantního úseku Rehabilitační kliniky.
Zaměstnanecký poměr dále trvá, nicméně je přerušen rodičovskou dovolenou.

2009 – 2012 Odborný lektor LF HK v oboru fyzioterapie pro prezenční i distanční formu studia a garantem atestační praxe v oboru neurologie.

Certifikované kurzy

03/2008 – 09/2008 Bazální programy ve fyzioterapii A, B – J. Čápová, Jimramov

09/2006 Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému – MUDr. Poděbradský, Mgr. Smékal, prim. Jandová, Olomouc

Kurzy

17. – 18. 10. 2009 Diagnostika a terapie stabilizačního systému páteře – Mgr. Holubcová a Mgr. Zahradová, RHB klinika FNHK

11. – 13. 6. 2009 Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě poruch osového orgánu- J.Čápová, Jimramov

21. – 22. 9. 2007 Diagnostika a terapie stabilizačního systému páteře – Mgr. Holubcová, Mgr. Zahradová, RHB klinika, FNHK

22. – 25. 11 2005 The S-E-T Koncept – Hamáčková, Hradec Králové (S-E-T klinika)

9. – 10. 4. 2004 Reflexní terapie chodidla – Mgr. Zapletal, Kroměříž

Konference – aktivní účast

14. 3. 2012 Klinický seminář Metody kinezioterapie – Bazální programy a podprogramy, RHB klinika FNHK

2010 – 2012 Lektorka inovačních kurzů Diagnostika a terapie dysfunkce hlubokého stabilizačního systému ve spolupráci s Mgr. Horkou, RHB klinika FNHK

11. – 12. 9. 2008 Odborný kongres rehabilitačního ošetřovatelství – přednáška: Fyzioterapeutické postupy u pacientů po cévní mozkové příhodě, FNHK

Konference – pasivní účast

19. 11. 2010 Seminář a workshop projektu Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu, MUDr. Vařeka, Ph.D, Olomouc FTK

22. 1. 2010 Forum kineziologie 010 – MUDr. A. Krobot, Ph.D, FN Olomouc

13. 10. 2009 Rehabilitace po operacích velkých kloubů – Faltysová, Léčebné lázně Bohdaneč, RHB klinika FNHK

20. – 21. 6. 2008 II. Absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury – Mgr. Smékal, Ph.D, Olomouc FTK

21. 5. 2008 Konference fyzioterapeutů: Rehabilitační postupy u posttraumatických stavů z pohledu traumatologie a fyzioterapie – Doc. MUDr. Tošnerová, CSc., RHB klinika FNHK

2. – 3. 10. 2008 V. setkání spinálních jednotek ČR – Rehabilitační ústav Kladruby

29. 11. 2006 Konference fyzioteraputů – Rehabilitace po amputaci dolní končetiny – Doc. MUDr. Tošnerová, CSc., RHB klinika FNHK

16. – 17. 6. 2006 I. Absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury – Mgr. Urban, Olomouc FTK

15. 6. 2005 2. Odborný seminář regionu Olomouc UNIFY ČR – Mgr. Šlachtová, MUDr. Poděbradský, Mgr. Urban, Olomouc FTK